book nowstep 1


Check availability for


    show calendar


2014植树节


即将到来的春天,斐俪酒店户外草坪山景烧烤区准备好啦,就等你来!

 

 

 

 

 

 

 

体验请致电:010-56018819

 
| 客房体验 | 草坪预定 | 超级BBQ | 工作机会 | 联系我们 | 网站地图